emo_1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณสะพาน ซอย 8 – ซอย 7 บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook4

………………- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.