emo_1…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook10

…………………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.