โรงเรียนอบรม (1).โรงเรียนอบรม (2)…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดการอบรมสื่อและเทคโนโลยีให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 พรรษามหาราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.