สานตะกร้า (2).สานตะกร้า (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้า/กระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก (ต่อยอด) ปี 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ อาคาร 60 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.