ท้องถิ่นสันจร………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ ส่วนราชการอำเภอแม่ทะ อปท.แม่ทะ ในการประชุม อปท.ท้องถิ่นสันจร ครั้งที่ 3/2560 (เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เป็นเจ้าภาพในการประชุม) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 80 พรรษา มหาราช เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.