emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณหัวสะพาน ซอย 8-ซอย 7 บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง..

hot-kapook4…………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.