ประชุม (1).ประชุม (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และส่วนราชการ โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (อาคาร 80 พรรษามหาราช) พร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกจ้างชายของเทศบาลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอแม่ทะ/สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ และมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำการ ณ อำเภอแม่ทะ ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติด ซึ่งมีผลสรุปไม่พบผู้ที่มีปัสสาวะต้องสงสัยมีสารเสพติดแต่อย่างใด การตรวจหาสารเสพติดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.