…..ฮักน้ำจาง (1).ฮักน้ำจาง (2)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชมแปลงเกษตรอินทรีย์ /การใช้พลังงานทดแทน/ชมตลาดสีเขียว/จิบชาเจียงดา สนทนากับเกษตรกร ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.