…..ฟุตบอล4องค์กร (2).ฟุตบอล4องค์กร (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอแม่ทะต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฏาคม 2560 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสุนทรศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.