…….หารือจัดสถานที่ (2).หารือจัดสถานที่ (1)…………เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน/ อำเภอแม่ทะ โดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ /นายเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน /นายบรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน และ เจ้าหน้าที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมปรึกษา หารือในการเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ พบธรรมะ ที่ดอยพระฌาน” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.