…..รร (2).รร (1)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยการนำของปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยให้ความรู้ “ทฤษฎีไฟและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย / การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง / การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส LPG /การฝึกปฏิบัติการใช้ถังเคมีดับเพลิง” ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.