….ดอกไม้จันเทศบาล (2).ดอกไม้จันเทศบาล (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานพัฒนาชุมชน และ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการตามแนวพระราชดำริ กิจกรรม:ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเป็นการขานรับนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการดำเนินกิจกรรมโดยมีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในรูปแบบดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.