เสวนาผู้สูงอายุอำเภอ (2).เสวนาผู้สูงอายุอำเภอ (1)………..นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมการประชุมเสวนาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ” โดยมีพระครูปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ (เจ้าอาวาสวัดสันฐาน) ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.