…..ผวจ (2).ผวจ (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน /อำเภอแม่ทะ โดย นายธนิตสุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ /กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน นำคณะผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำโดยนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ พบธรรมะ ที่ดอยพระฌาน” โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมร่วมถวายเทียนพรรษา รับฟังสัมโมทนียกถา เรื่อง”ธรรมะ กับ ธรรมชาติ” จาก พระโพธิญาณรังษี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง – แพร่(ธรรมยุติ) และ ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นเสลา) /ต้นไม้หลายชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.