……แห่เทียนพระราชทาน (2).แห่เทียนพระราชทาน (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวาย ณ วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีอันเชิญเทียนถวายฯ นอกจากนี้ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาhot-kapook4

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.