เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ :  0-5428-9111 
แฟกซ์ :  0-5428-9411
อีเมล์ :  patunnakure.2013@gmail.com

แผนที่ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น