วัดป่าตัน2……….วัดป่าตันหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี โดยมีพระพุทธรูปเจ้าไม้แก่นจันทน์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐาน ณ มณฑปปราสาทวัดป่าตันหลวง เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับพันปี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวอำเภอแม่ทะและชาวลำปาง นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุโบราณสถานอันล้ำค่ามากมาย อาทิเช่น แผ่นศิลาจารึก พระธาตุ ซุ้มประตูโขงที่มีบานประตูแกะสลักโบราณมีลักษณะคล้ายกับประตูทางเข้าพระวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง 

 

วัดป่าตัน4.วัดป่าตัน5

วัดป่าตัน3.วัดป่าตัน1