กระดานถาม-ตอบ

ข้อตกลงการใช้งานกระดานถามตอบ เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในกรณีดังต่อไปนี้ทางผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ สามารถลบข้อความที่ผู้ใช้บริการโพสต์ ในเว็บบอร์ดได้โดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้งาน

 • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
 • ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติ
 • ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆของทุกศาสนา
 • ข้อความที่ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการของหน่วยงาน
 • ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ
 • ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
 • ข้อความหรือรูปภาพส่อในทางลามก อนาจาร
 • ข้อความที่มีการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของหน่วยงานอื่นๆ
 • ข้อความที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น
 • โฆษณาที่ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์ โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
 • การใช้คำหยาบคาย ก้าวร้าว หรือด่าทอกัน เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 • ข้อความหรือเนื้อหาอันมีลักษณะขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน