แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ได้โดยการส่งผ่านระบบ อีเมล์ หรือผ่านระบบแบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ของทางเว็บไซต์ได้ โดยทางเทศบาลจะนำเรื่องราว และข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงเทศบาลได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบส่วนตัว (ส่งตรงถึงเทศบาล โดยการส่ง อีเมล์ หรือใช้แบบฟอร์มของเว็บไซต์ด้านล่าง) และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการใช้งานผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อร้องทุกข์ – ร้องเรียนได้อีกด้วย
ท่านสามารถเลือกการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 3 วิธี คือ 

1. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงเทศบาลได้ผ่านทางอีเมล์
patunnakure.2013@gmail.com
——————————————————————————–
2. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงเทศบาลได้โดยการส่งข้อความผ่านทางระบบของเว็บไซต์
และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
——————————————————————————–
3. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงเทศบาลได้โดยการส่งข้อความผ่านทางแบบฟอร์มของเว็บไซต์
(กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านต้องการด้านล่างให้ครบสมบูรณ์)

กรอกรายละเอียดของท่านในระบบแบบฟอร์มต่อไปนี้

 

โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยืนยัน