พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลป่าตน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมนี้ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรทุกคน ในการเรียนดังกล่าวเน้นในการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านภาษา ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อีกด้วย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts