ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts