ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ตามที่ได้รับคำร้องจากนายบ่น เกิดในวงศ์ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเทศบาลได้ลงพื้นที่สำรวจ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยได้ดำเนินการประสานงาน และได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือจากที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts