ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแม่แพรก ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณ ร.พ.สต.หัวฝาย บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว

-โครงการประปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานบ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน

-รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

อ่านรายละเอียดประกาศ ประกาศพัสดุ

Related posts