โครงการอำเภอแม่ทะ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ทะ โดยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างบ้าน ให้แก่นายบ่น เกิดในวงศ์ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตามโครงการอำเภอแม่ทะ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ โดยได้รับการประสานงานจาก เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต่อไป

Related posts