ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สักการะพระธาตุดอยพระฌาน และ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มเย็น ภายในวัด และแจ้งนโยบายเพื่อ เดินหน้า “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”

วัดพระธาตุดอยพระฌาน และเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว /กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง /นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ และคณะ สักการะพระธาตุดอยพระฌาน และ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มเย็น ภายในวัด และแจ้งนโยบายเพื่อ เดินหน้า “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” โดยหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มพลังชีวิต เสริมสิริมงคลของจังหวัดต่อไป ณ วัดพระธานตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts