ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติดของนักเรียนและประชาชน ประจำปี 2560 ของโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติดของนักเรียนและประชาชน ประจำปี 2560 ของโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts