ร่วมงานฉลองสมโภชครบรอบ 111 ปี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  ร่วมงานฉลองสมโภชครบรอบ 111 ปี อำเภอแม่ทะ ดังนี้
-พิธีทำบุญตักบาตร /พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกและสืบชะตาหลวง ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ พร้อมฟังบรรยายธรรมเทศนา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
-พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิด พร้อมชมสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของอำเภอแม่ทะ

Related posts