ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาคต – บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลป่าตัน

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.17-002 บ้านนาคต – บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลป่าตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้ชนะคะ

Related posts