การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2561

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนสุนทรศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts