จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และทำความสะอาด ตามโครงการ “ท้องถิ่น สะอาด” ในวาระเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดฯ ในรอบ 2 ปี (พ.ศ.2561 – 2562)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และทำความสะอาด ตามโครงการ “ท้องถิ่น สะอาด” ในวาระเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดฯ ในรอบ 2 ปี (พ.ศ.2561 – 2562) ภายใต้ชื่อ ” 12 วาระ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข 2561 – 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ และ พื้นที่รอบๆ เทศบาลฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts