ปรับปรุงทัศนียภาพ และพัฒนาตัดตกแต่งต้นไม้ข้างถนนที่ลุกล้ำถนน เนื่องจากบดบังวิสัยทัศน์การจราจร บ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว ปรับปรุงทัศนียภาพ และพัฒนาตัดตกแต่งต้นไม้ข้างถนนที่ลุกล้ำถนน เนื่องจากบดบังวิสัยทัศน์การจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ณ บริเวณสามแยกบ้านน้ำโท้ง และถนนทางเข้าบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts