รับของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว รับของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Related posts