เปิดศูนย์เตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีพ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

.เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และ นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดย สท.สมเพชร มหาวัน เตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีพ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 จุด คือ บริเวณศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จะให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ยาสามัญประจำบ้าน ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในพื้นที่ ห้องน้ำ ห้องสุขา สถานที่พักรถ หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว และการให้บริการประชาชนด้วยหลัก 5 มาตรการหลัก ได้แก่ เกาะติดสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง,ดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง,รถพร้อม,คนพร้อม, บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น จริงจัง รวมทั้งการสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5428 – 9199 หรือ 0 – 5428 – 9111 ต่อ 119

Related posts