โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 โดยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล เในการติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม 2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมายเลขโทรศัพท์ 054289111 ต่อ 113 และ 300

Related posts