ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพ…

Read More